Department of Health Studies
Information

Diplomski studij Sestrinstvo - upisi

ONLINE UPISI 2022./2023. - PRVA GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA - UPUTE ZA STUDENTE

Upisi u prvu godinu diplomskog  studija obavljaju se online.

Potrebno je u cijelosti ispuniti online Prijavni list (na dnu ovog dokumenta) i učitati (uploadati) sljedeće dokumente:

1. skenirani primjerak obje strane važeće osobne iskaznice u PDF formatu

2. Obrazac za izradu e-indeksa/studentske iskaznice u formatu Word datoteke

Preduvjet za pristup online Prijavnom listu je posjedovanje važećeg Google korisničkog računa (Gmail). Molimo Vas da prije pristupanja online prijavnom listu pripremite primjerke dokumenata koje je potrebno učitati. Datoteke je potrebno imenovati na način „ime_prezime_naziv dokumenta“, npr. „hrvoje_horvat_OI“ za osobnu iskaznicu, odnosno „hrvoje_horvat_iksica“ za e-indeks/studentsku iskaznicu.

Molimo vas da se za potrebe obrasca za izradu e-indeksa/studentske iskaznice sami fotografirate, vodeći računa o oštrini, osvjetljenju i bijeloj pozadini. Kao dobar primjer kako fotografija za studentsku iskaznicu treba izgledati može poslužiti fotografija s osobne iskaznice.

Studenti koji su preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu uz prethodno navedene dokumente trebat će učitati i potvrdu o završetku preddiplomskog studija, prijepis ocjena te upisni list. Upisni list za studente koji nisu završili preddiplomski studij na Sveučilištu u Zadru

Napomena: Osim fizičkog skenera, za skeniranje dokumenata moguće je koristiti i bilo koju od besplatnih aplikacija za pametne telefone koja se nudi na Google Play Store/App Store.

Nakon ispunjavanja prijavnog lista vašu će prijavu pregledati djelatnici Referade/tajništva i povratno vam se javiti u najkraćem mogućem roku, a daljnja uputstva zaprimit ćete putem e-maila.

Upisi pristupnika koji su završili preddiplomski studij do 30. rujna 2022. i imaju upisni broj obavljat će se od 3. do 10. listopada 2022.

Prijavnom listu možete pristupiti putem niže navedene poveznice:

Prijavni list

 Napominjemo kako ista osoba obrazac može ispuniti i poslati samo jednom, stoga vas molimo da svoje prijave ne šaljete unaprijed, već da pričekate objavu konačnih rang lista i provjerite svoj rezultat na njima.