Odjel za zdravstvene studije

Politika kvalitete

 

Politika kvalitete na Odjelu za zdravstvene studije temelji se na svim postavkama koji uključuju reakreditaciju i postupke unutarnje i vanjske neovisne prosudbe, a u svrhu poboljšanja učinka rada na Odjelu.

Kvaliteta je vrijednost koja proizlazi iz permanentnog unapređenja svih segmenata rada na Odjelu. Proizlazi iz svakodnevnih poslova, promišljanja i orijentacije za budućnost.

Politika kvalitete očituje se u strategiji razvoja Odjela, misiji i viziji te postavljenim strateškim ciljevima, a u skladu je s postupcima predviđenim Priručnikom za kvalitetu Sveučilišta u Zadru.

Provođenje politike kvalitete vidljivo je u nastojanjima da se na Odjelu:

 • Okupi najkvalitetniji nastavni kadar iz područja biomedicine i zdravstva, društvenih i drugih znanosti.
   
 • Osigura kvalitetna teorijska i praktična nastava.
   
 • Osiguraju najbolji uvjeti za realizaciju nastave.
   
 • Osigura uključivanje nastavnog, nenastavnog kadra i studenata u definiranje i realizaciju  ciljeva.
   
 • Osiguraju uvjeti za znanstveno-nastavno napredovanje nastavnika.
   
 • Trajno prate učinci rada na svim razinama i strateško planira podizanje kvalitete.
   
 • Promoviraju djelatnosti Odjela prema lokalnoj zajednici i šire.
   
 • Postavljaju ambiciozni, mjerljivi i realni ciljevi kvalitete temeljeni na činjenicama i mogućnostima.
   
 • Postižu partnerski odnosi na Odjelu i na Sveučilištu