Odjel za zdravstvene studije

KONTAKT

Adresa Odjela:

Odjel za zdravstvene studije 
Splitska 1
 23000 Zadar

E-mail: zdravstveni.studiji@unizd.hr


 

PROČELNICA ODJELA:
Doc. dr. sc. Nataša Skitarelić

E-mail:naskitarelic@unizd.hr
Tel: 023/400-414

Zamjenica pročelnice  
Prof.dr.sc. Marijana Matek Sarić
E-mail: marsaric@unizd.hr
Tel: 023/400-412
 
Tajništvo:
Marija Predovan Medić, mag. oec.

E-mail: mpmedic@unizd.hr
Tel: 023/400-411


__________________________________________________________

 

Predstavnik studenata:

 Mate Rukavina (mate.rukavina0@gmail.com)

zamjenik: Borna Cvečić (cvecic.borna2@gmail.com)