Odjel za zdravstvene studije

Obrane diplomskih radova

 • Studentica Marinela Štrbac brani diplomski rad "Znanje odgojitelja predškolskih ustanova Trogira i okolice o najčešćim bolestima i njihovoj prevenciji kod djece rane i predškolske dobi" u srijedu, 5.10.2022. u 10.30h u predavaonici  Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, mentor,

- doc. dr. sc. Samir Čanović, član.

 • Studentica Andrijana Dević brani diplomski rad "Uloga medicinskih sestara/tehničara u promicanju zdravlja okoliša" u ponedjeljak, 3.10.2022. u 13.00h u predavaonici  1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Jelena Čulin, mentor,

- doc. dr. sc. Marija Ljubičić, član.

 • Studentica Dragana Cigić brani diplomski rad "Učestalost kratkovidnosti djece u OB Šibenik" u ponedjeljak, 19.9.2022. u 13.00h u predavaonici  Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, mentor,

- doc. dr. sc. Samir Čanović, član.

 • Studentica Lidija Ivić brani diplomski rad "Razlike u stavovima studenata sestrinstva Sveučilišta u Zadru i medicinskih sestara zaposlenih u Općoj bolnici Zadar o percepciji sestrinstva" u ponedjeljak, 19.9.2022. u 8.15h u predavaonici  Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

- doc. dr. sc. Melanija Ražov Radas, član.

 • Studentica Antonia Zubčić brani diplomski rad "Poslijeoperacijska mučnina i povraćanje nakon ginekoloških zahvata - "veliki mali problem" " u petak, 16.9.2022. u 9.30h u predavaonici  1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Tatjana Šimurina, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • Studentica Bernarda Markov brani diplomski rad "Upotreba anestetika u uvjetima elektivne elektrokardioverzije " u petak, 16.9.2022. u 9.00h u predavaonici  1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Tatjana Šimurina, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • Studentica Anđela Papak  brani diplomski rad "Percepcija zdravlja opće populacije nakon COVID-19 pandemije" u utorak, 13.9.2022. u 8.30h u predavaonici  1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Alan Medić, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • Studentica Nikolina Adžić brani diplomski rad "Znanje i stavovi studenata sestrinstva o cijepljenju protiv SARS-CoV-2" u utorak, 13.9.2022. u 9.00h u predavaonici  1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Alan Medić, član.

 • Studentica Iva Lazinica brani diplomski rad "Ishod liječenja pacijenta sa infarktom miokarda (STEMI i NSTEMI) u OB Šibensko-kninske županije tijekom pandemijske 2021. godine" u četvrtak, 8.9.2022. u 8.15h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

- doc. dr. sc. Melanija Ražov Radas, član.

 • Student Ante Vuletić brani diplomski rad "Sindrom sagorijevanja medicinskih sestara Opće bolnice Zadar za vrijeme trajanja pandemije Covid-19" u utorak, 6.9.2022. u 8.30h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Alan Medić, član.

 • Studentica Paula Smoje brani diplomski rad "Uloga prehrane u zdravom starenju - znanje i stavovi zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika s područja Splitsko-dalmatinske županije" u utorak, 12.7.2022. u 13.15h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, mentor,

- doc. dr. sc. Marija Ljubičić, član.

 • Studentica Alana Lazinica brani diplomski rad "Pojava pneumomedijastinuma u pacijenata oboljelih od COVID-19 bolesti u jedinici intenzivnog liječenja" u utorak, 12.7.2022. u 11.45h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Tatjana Šimurina, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • Studentica Anita Buljan brani diplomski rad "Stavovi školskih medicinskih sestara o cijepljenju protiv HPV-a" u utorak, 12.7.2022. u 9.30h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Alan Medić, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • Studentica Antonija Žaja brani diplomski rad "Stavovi i znanja učenika i nastavnika Medicinske škole u Šibeniku o cijepljenju protiv COVID-19 bolesti" u utorak, 12.7.2022. u 8.30h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Alan Medić, član.

 • Studentica Irene Delić brani diplomski rad "Korelacija feritina, troponina, laktat-dehidrogenaze, C-reaktivnog proteina, D-dimera i prokalcitonina s kliničkim ishodom bolesnika na Odsjeku za intenzivno liječenje u Općoj bolnici Zadar" u četvrtak, 23.6.2022. u 14.00h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Robert Karlo, mentor,

- doc. dr. sc. Tomislav Sorić, član.

 • Studentica Marina Jukić brani diplomski rad "Prevencija i njega dekubitalnog ulkusa - educiranost medicinskih sestara u jedinicama intenzivne skrbi" u srijedu, 11.5.2022. u 14.00h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:
   

  - izv. prof. dr. sc. Robert Karlo, predsjednik,

  - izv. prof. dr. sc.  Ivan Bačić, mentor,

  - doc. dr. sc. Tomislav Sorić, član.

 • Studentica Marija Šimunić brani diplomski rad "Etiologija i liječenje aneurizme abdominalne aorte" u srijedu, 27.4.2022. u 14.00h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Robert Karlo, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc.  Ivan Bačić, mentor,

- doc. dr. sc. Tomislav Sorić, član.

 • Studentica Ana Vidaković brani diplomski rad "Debljina kao javnozdravstveni problem" u ponedjeljak, 28.3.2022. u 15.15 h u predavaonici 3, Splitska 1 pred Povjerenstvom u sastavu:

  - prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

  - prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, mentor,

  - izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, član.

 • Studentica Emila Peroš  brani diplomski rad "Pojavnost tranzicijskog šoka kod novozaposlenih medicinskih sestara/tehničara u Općoj bolnici Zadar" u ponedjeljak, 28.3.2022. u 12.00 h u predavaonici 3, Splitska 1 pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- doc. dr. sc. Nataša Skitarelić, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.
 

 • Studentica Ema Mašina  brani diplomski rad "Klinički tijek pacijenta na hemodijalizi koji su oboljeli od Covida-a 19" u petak, 18.3.2022. u 8.00 h u predavaonici  Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

- doc. dr. sc. Melanija Ražov Radas, član.

 • Studentica Iva Mrdeža  brani diplomski rad "Infekcije kod bolesnika s upalnim bolestima crijeva na biološkoj terapiji u Općoj bolnici Zadar" u srijedu, 2.3.2022. u 8.30 h u predavaonici  Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Dario Nakić, predsjednik,

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, mentor,

- doc. dr. sc. Melanija Ražov Radas, član.

 • Studentica Matea Škugor  brani diplomski rad "Ronjenje i dekompresijska bolest" u četvrtak, 9.12.2021. u 13.30 h u predavaonici  Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

  - prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

  - prof. dr. sc. Neven Skitarelić, mentor,

  - izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, član.

 • Obrana diplomskog rada "Njega traheotomiranih bolesnika" studenta  Robertina Galešića održat će se u četvrtak, 25.11.2021. u 13.30 h u predavaonici  Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

  - prof. dr. sc. Neven Skitarelić, predsjednik,

  - izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, mentor,

  - doc. dr. sc. Melanija Ražov Radas, član.

 • Obrana diplomskog rada "Uloga i zadaci zdravstvenog voditelja u radu s djecom u dječjem vrtiću" studentice  Leone Ćurković održat će se u srijedu, 3.11.2021. u 9.00 h u predavaonici 2, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

  - prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

  - doc. dr. sc. Nataša Skitarelić, mentor,

  - prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.
 • Obrana diplomskog rada "Znanja i stavovi studenata sestrinstva o Nacionalnim programima za rano otkrivanje raka" studentice  Elizabete Baković održat će se u petak, 29.10.2021. u 8.00 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

- doc. dr. sc. Melanija Ražov Radas, član.

 • Obrana diplomskog rada "Infekcija COVID-19 kod bolesnika s malignim hematološkim bolestima" studentice  Marije Božulić održat će se u petak, 29.10.2021. u 8.30 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

- doc. dr. sc. Melanija Ražov Radas, član.

 • Obrana diplomskog rada "Psorijaza multisistemska bolest" studentice  Jasne Krpina održat će se u petak, 29.10.2021. u 12.30 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Zrinjka Paštar, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, član.

 • Obrana diplomskog rada "Prehrana bolesnika sa potrebama za palijativnom skrbi" studentice  Jasminke Tomić održat će se u petak, 29.10.2021. u 13.00 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, član.

 • Obrana diplomskog rada "Rehabilitacija bolesnika nakon prijeloma potkoljenice" studentice  Karle Rančić održat će se u utorak, 26.10.2021. u 13.30 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

  - izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, predsjednik,

  - izv. prof. dr. sc. Robert Karlo, mentor,

  - doc. dr. sc. Melanija Ražov Radas, član.

 • Obrana diplomskog rada "COVID-19 u Ličko-senjskoj županiji" studentice  Sanje Matanović održat će se u utorak, 19.10.2021. u 13.30 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

  - prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

  - prof. dr. sc. Boris Dželalija, mentor,

  - izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, član.
 • Obrana diplomskog rada "Namjere, stavovi i znanja učenica zadarskih srednjih škola o laktaciji i dojenju" studentice Doris Salama  održat će se u ponedjeljak,  18.10.2021. u 13.00 h u predavaonici 2 u Splitskoj 1 pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, mentor,

- doc. dr. sc. Nataša Skitarelić, član.

 

 • Obrana diplomskog rada "Alergija na hranu u dječjoj dobi" studentice Jelene Perić održat će se u ponedjeljak,  18.10.2021. u 13.30 h u predavaonici 2 u Splitskoj 1 pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- doc. dr. sc. Nataša Skitarelić, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • Obrana diplomskog rada "Stavovi i mišljenja o cijepljenju protiv COVID-19 bolesti" studentice Grozdane Babić održat će se u ponedjeljak, 27.9.2021. u 12.00 h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

  - prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

  - prof. dr. sc. Boris Dželalija, mentor,

  - izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, član.

 • Obrana diplomskog rada "Pojava akne kod populacije starije od dvadeset godina" studentice  Marije Vukušić održat će se u četvrtak, 23.9.2021. u 12.00 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

  - prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

  - izv. prof. dr. sc. Zrinjka Paštar, mentor,

  - izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, član.

 • Obrana diplomskog rada " Zbrinjavanje politraumatiziranih pacijenata u jedinici intenzivne medicine" studentice  Ane Lukin održat će se u srijedu, 15.9.2021. u 12.30 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

  - prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

  - izv. prof. dr. sc. Tatjana Šimurina, mentor,

  - prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • Obrana diplomskog rada " Roditeljska percepcija kvalitete zdravstvene skrbi tijekom hospitalizacije" studentice  Ivane Miočić održat će se u petak, 10.9.2021. u 13.45h u  predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

-  izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, dr. med,  predsjednik,

-  izv. prof. dr. sc. Robert Karlo, dr. med, mentor,

-  doc dr. sc. Tomislav Sorić. dr.med, član.

 • Obrana diplomskog rada "Incidencija raka štitnjače u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2013. do 2018. godine" studentice Ivane Eškinja Vulin  održat će se u četvrtak,  15.7.2021. u 8.30 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Alan Medić, član.

 • Obrana diplomskog rada "Stavovi učenika o varanju na ispitima u Medicinskoj školi Šibenik" studenta Roka Šimunića održat će se u četvrtak, 15.7.2021. u 9.00 h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Zrinjka Paštar, član.

pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Nataša Skitarelić, predsjednik,

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Nataša Skitarelić, predsjednik,

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • U četvrtak 19.11.2020. u 8.15h u predavaonici Opće bolnice Zadar, studentica Majda Mujkanović brani diplomski rad: Operacije štitne žlijezde u Općoj bolnici Zadar 2013.-2017. godine ".

 • U četvrtak 2.7.2020. u 10.00h u Splitskoj 1, studentica Ivana Budiša brani diplomski rad:Usporedba dviju metoda procjene energetskog unosa i unosa makronutrijenata u vrtićima Zadarske županije ".

 • U četvrtak 31.10.2019. u 8.15h u predavaonici OB Zadar, studentica Marta Perić brani diplomski rad:Procjena profesionalne izloženosti zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Zadar infekcijama koje se prenose krvlju ".