Odjel za zdravstvene studije

Obrane diplomskih radova

  •  
  • Studentica Katarina Martinović brani diplomski rad " Vitamin D - uloga i važnost u djetinjstvu" u srijedu, 10.7.2024. u 13.00h u predavaonici 2, Splitska 1,  pred Povjerenstvom u sastavu:

-  doc. dr. sc. Ivana Gusar, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Nataša Skitarelić, mentor,

-  doc. dr. sc. Klaudia Duka Glavor, član.

 • Studentica Marijana Brakus brani diplomski rad " Osteoporoza - prevencija razvoja bolesti i njezinih komplikacija " u srijedu, 10.7.2024. u 11h u predavaonici Opće bolnice Zadar,  pred Povjerenstvom u sastavu:

-  prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

- doc. dr. sc. Jelena Vučak Lončar , mentor,

-  doc. dr. sc. Ivana Gusar, član.

 • Studentica Josipa Gregov brani diplomski rad " Sestrinska dokumentacija: stavovi i percepcija medicinskih sestara" u srijedu, 10.7.2024. u 9.30h u predavaonici 2, Splitska 1,  pred Povjerenstvom u sastavu:

-  prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

- doc. dr. sc. Ivana Gusar, mentor,

-  izv. prof. dr. sc. Alan Medić, član.

 • Studentica Lucija Lesjak brani diplomski rad " Utjecaj nefarmakoloških intervencija na krvni tlak, puls, zasićenje kisikom (Spo2) i neka afektivna stanja kod pacijenata s hipertenzijom " u srijedu, 10.7.2024. u 9.00h u predavaonici 2, Splitska 1,  pred Povjerenstvom u sastavu:
 • -  prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

  - izv. prof. dr. sc. Alan Medić , mentor,

  -  doc. dr. sc. Ivana Gusar, član.

 • Studentica Kristina Huić brani diplomski rad " Učestalost prijevremenih poroda u Kliničkom bolničkom centru Split u razdoblju od 2019. do 2023. godine " u srijedu, 10.7.2024. u 8.00h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

-  doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Dario Nakić , mentor,

-  doc. dr. sc. Marija Ljubičić, član.

 

 •  
 • Studentica Viktorija Režan brani diplomski rad " Korelacija između kliničke slike i laboratorijskih nalaza kod akutne upale crvuljkau ponedjeljak, 8.7.2024. u 13.00h u predavaonici Opće bolnice Zadar,  pred Povjerenstvom u sastavu:

-  izv. prof. dr. sc. Tomislav Sorić, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Robert Karlo , mentor,

-  doc. dr. sc. Jakov Mihanović, član.

 • Studentica Lucia Margarin brani diplomski rad " Primjena nove tehnologije u operacijskom blokuu srijedu, 3.7.2024. u 13.30h u predavaonici Opće bolnice Zadar,  pred Povjerenstvom u sastavu:

-izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, predsjednik,

-izv. prof. dr. sc. Robert Karlo , mentor,

-  izv. prof. dr. sc. Tomislav Sorić, član.

 • Studentica Ivana Černigoj brani diplomski rad " Nove operacijske metode u liječenju ginekoloških oboljenja" u srijedu, 3.7.2024. u 13.00h u predavaonici Opće bolnice Zadar,  pred Povjerenstvom u sastavu:

-izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, predsjednik,

-izv. prof. dr. sc. Robert Karlo , mentor,

-  izv. prof. dr. sc. Tomislav Sorić, član.

 • Studentica Marija Valovičić Krečak brani diplomski rad " Utjecaj inicijalnog liječenja na ponovne hospitalizacije bolesnika s akutnom upalom žučnjakau srijedu, 3.7.2024. u 8.30h u predavaonici 1, Splitska 1,  pred Povjerenstvom u sastavu:

-  prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

- prof. dr. sc. Tatjana Šimurina , mentor,

-  doc. dr. sc. Jakov Mihanović, član.