Odjel za zdravstvene studije

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 2023./2024.

 

Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo

 

I semestar

 

Anatomija

Dijetetika

Engleski jezik za studij sestrinstva I

Filozofija i etika u sestrinstvu

Fiziologija

Informatika u zdravstvenoj njezi

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

Osnove medicinske kemije i biokemije

Osnove zdravstvene njege

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom

II semestar

 

Engleski jezik za studij sestrinstva II 

Farmakologija

Kliničke vježbe zdravstvene njege I

Komunikacijske vještine

Mikrobiologija s parazitologijom

Proces zdravstvene njege

Izborni predmeti:

Prva pomoć

Turistička medicina

Uvod u zdravlje i okoliš

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom

III semestar

 

Engleski jezik za studij sestrinstva III

Higijena i epidemiologija

Patofiziologija

Sociologija zdravlja

Zdravstvena njega djeteta

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega odraslih I

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom

IV semestar

 

Dermatologija

Engleski jezik za studij sestrinstva IV

Ginekologija i porodništvo

Infektologija

Interna medicina

Javno zdravstvo

Klinička propedeutika

Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Neurologija

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Patologija

Pedijatrija

Zdravstvena psihologija

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom

V semestar

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Kirurgija, traumatologija i ortopedija

Oftalmologija

Otorinolaringologija

Psihijatrija i mentalno zdravlje

Zdravstvena njega odraslih II

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom

VI semestar

 

Kliničke vježbe zdravstvene njege III

Osnove istraživačkog rada

Palijativna zdravstvena njega

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega u zajednici

 

Izborni predmeti:

Dijagnostičke metode u oftalmologiji

Hitna stanja u pedijatriji-sestrinski pristup

Medicinska demografija

Melanom

Osnove kirurške tehnike i instrumentiranja

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo

 

I semestar

 

Etika u zdravstvenim istraživanjima i praksi

Planiranje i upravljanje u sestrinstvu

Sestrinstvo u suvremenom zdravstvu

Zaštita zdravlja djece

Izborni predmeti:

Hitna stanja

Onkologija

Poremećaji oka udruženi sa sistemskim bolestima

Razvojna psihologija

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom

II semestar

 

Gerijatrijska i palijativna skrb

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi

Menadžment  u zdravstvu

Sustav kvalitete u sestrinstvu

Izborni predmeti:

Cerebralne bolesti: prevencija i posljedice

Kardiovaskularne bolesti: prevencija i posljedice

Promicanje zdravlja i prevencija bolesti

Zdravlje i okoliš

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom

Razlikovni modul

 

Etika u znanstvenim istraživanjima

Izvaninstitucijska zdravstvena njega

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

Organizacija, upravljanje i administracija u sestrinstvu

Palijativna skrb

III semestar

 

Istraživanje i metode istraživanja

Metodika zdravstvene njege

Metodički praktikum

Sestrinstvo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Izborni predmeti:

Odabrana poglavlja iz dermatologije

Odabrana poglavlja znanstveno istraživačkog rada*

Prehrana ljudi starije dobi

Razvojne promjene i učenje*

Socijalna patologija

Osnove alergologije

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom

IV semestar

 

Diplomski rad

Ocjenski rad, poster, prezentacija - priprema i izrada

Radnopravni odnosi u zdravstvu

 

Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija

Vršnjačka  potpora studentima s invaliditetom