Odjel za zdravstvene studije

Obrane završnih radova

 • Student Marin Reškov brani završni rad "Pristup medicinske sestre/tehničara oboljelom od shizofrenije" u četvrtak, 29.9.2022. u  10.30h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:
 • - prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

  - Anita Škarica, viši predavač, mentor,

  - dr. sc. Ivana Gusar,viši predavač, član.

  Studentica Antonela Žužić brani završni rad "Alkoholizam i uloga obitelji u liječenju bolesnika ovisnog o alkoholu" u četvrtak, 29.9.2022. u  10.00h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- Anita Škarica, viši predavač, mentor,

- dr. sc. Ivana Gusar,viši predavač, član.

 • Studentica Katarina Gavranić brani završni rad "Uloga medicinske sestre u primjeni strategija i smjernica za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija" u utorak, 27.9.2022. u  8.15h u predavaonici Opće bolnice Zadar (Služba za interne bolesti, Odjel za nefrologiju, 4. kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

- Kristina Bačkov, predavač, član.

 • Studentica Iva Budimir brani završni rad "Zdravstvena njega bolesnika s akutnim infarktom miokrada" u petak, 23.9.2022. u  8.15h u predavaonici Opće bolnice Zadar (Služba za interne bolesti, Odjel za nefrologiju, 4. kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

-Ines Leto, predavač, član

 • Studentica Ana Mastelić brani završni rad "Zdravstvena njega bolesnika nakon kolecistektomije" u petak, 23.9.2022. u  8.15h u predavaonici Opće bolnice Zadar (Služba za interne bolesti, Odjel za nefrologiju, 4. kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Dario Nakić, predsjednik,

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, mentor,

- Kristina Bačkov, predavač, član.

 • Studentica Ivana Kuzmanić brani završni rad "Uloga medicinske sestre u edukaciji i zdravstvenoj njezi bolesnika oboljelih od autosomne dominantne policistične bolesti bubrega" u četvrtak, 22.9.2022. u  8.15h u predavaonici Opće bolnice Zadar (Služba za interne bolesti, Odjel za nefrologiju, 4. kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Melanija Ražov Rada, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

-Ines Leto, predavač, član.

 • Studentica Tiana Vulin brani završni rad "Stopa amputacija kod bolesnika oboljelih od šećerne bolesti u razdoblju od 1. siječnja – 31. prosinca 2020. godine" u četvrtak, 22.9.2022. u  8.15h u predavaonici Opće bolnice Zadar (Služba za interne bolesti, Odjel za nefrologiju, 4. kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Melanija Ražov Radas, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

-Ines Leto, predavač, član.

 • Studentica Mia Milavić brani završni rad "Zdravstvena njega bolesnika s glaukomom te njegova učestalost posljednjih deset godina u Domu zdravlja Omiš" u utorak, 20.9.2022. u  13.00h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, mentor,

- doc. dr. sc. Samir Čanović, član.

 • Studentica Lea Čizmić brani završni rad "Vrste anestezije kod operacije katarakte" u ponedjeljak, 19.9.2022. u  13.30h u predavaonici Opće bolnice Zadar pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- doc. dr. sc. Samir Čanović, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, član.

 • Studentica Dora Režan brani završni rad "Zdravstvena njega bolesnika s plućnim edemom" u petak,16.9.2022. u  8.15h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

-Ines Leto, predavač, član.

 • Studentica Karla Kalcina brani završni rad "Sestrinska skrb bolesnika oboljelog od ulkusne bolesti" u petak,16.9.2022. u  8.15h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivo Klarin, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

-Ines Leto, predavač, član.

 • Studentica Lucija Čirjak brani završni rad "Uloga medicinske sestre u provedbi edukacije za prevenciju spolno prenosivih bolesti" u utorak, 6.9.2022. u  9.00h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, mentor,

- dr. sc. Ivana Gusar, viši predavač, član.

 • Studentica Ana Marija Matošić brani završni rad "Ispitivanje karakteristika posla i profesionalne predanosti medicinskih sestara tijekom COVID-19 pandemije" u petak, 2.9.2022. u  9.00h u predavaonici 2, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- dr. sc. Ivana Gusar, viši predavač, mentor,

- Sonja Šare, predavač, član.

 • Studentica Manuela Miklaj brani završni rad "Prehrana odraslih kod dijabetesa tipa 2" u petak, 15.7.2022. u  10.00h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Marija Ljubičić, predsjednik,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, mentor,

- Ivana Gusar, viši predavač, član.

 • Studentica Karmen Lisica brani završni rad "Uloga medicinske sestre u provedbi zdravstvene njege bolesnika s Clostridium difficile infekcijom (CDI)" u četvrtak, 14.7.2022. u 8.30h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, predsjednik,

- doc. dr. sc. Dario Nakić, mentor,

- Kristina Bačkov, predavač, član.

 • Studentica Angela Macan brani završni rad "Zdravstvena njega bolesnika s kataraktom te njezina učestalost posljednjih deset godina u Domu zdravlja Sinj" u srijedu, 13.7.2022. u 11.00h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Zrinjka Paštar, član.

 • Studentica Izabela Grancarić brani završni rad "Posredničko značenje literature u odrastanju i starenju" u utorak, 12.7.2022. u 15.30h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, mentor,

- Anita Škarica, viši predavač, član.

 • Studentica Marta Mamić brani završni rad "Zadatci i odgovornosti anesteziološkog tehničara u timskom radu" u utorak, 12.7.2022. u 12.30h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Tatjana Šimurina, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • Studentica Josipa Starčević brani završni rad "Poremećaji prehrane kao javnozdravstveni problem" u utorak, 12.7.2022. u 10.30h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Alan Medić, mentor,

- Ivana Gusar, viši predavač, član.

 • Studentica Lucija Lesjak brani završni rad "Razlike u stavovima studenata Sestrinstva o cijepljenju protiv COVID-19 bolesti" u utorak, 12.7.2022. u 10.00h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Alan Medić, mentor,

- Ivana Gusar, viši predavač, član.

 • Studentica Vanja Mršić brani završni rad "Incidencija i liječenje karcinoma dojke u okolnostima COVID pandemije" u četvrtak, 7.7.2022. u 13.00h u predavaonici Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- izv. prof. dr. sc. Robert Karlo, mentor,

- Anita Škarica, viši predavač, član.

 • Studentica Melina Lončarić brani završni rad "Utjecaj arterijske hipertenzije na oko" u četvrtak, 7.7.2022. u 12.00h u predavaonici  Opće bolnice Zadar, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- doc. dr. sc. Samir Čanović, mentor,

- izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, član.

 

 • Studentica Ana-Marija Maslarda brani završni rad "Stavovi o cijepljenju i procijepljenost studenata COVID-19 cjepivom" u utorak, 5.7.2022. u 9.30h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- Ivana Gusar, viši predavač, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 

 • Studentica Katarina Martinović brani završni rad "Dijabetes tijekom trudnoće: razina znanja s obzirom na tip bolesti" u utorak, 5.7.2022. u 9.00h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- Ivana Gusar, viši predavač, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 

 • Studentica Josipa Gregov brani završni rad "Inkontinencija urina kod žena tijekom trudnoće" u utorak, 5.7.2022. u 8.30h u predavaonici 1, Splitska 1, pred Povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Boris Dželalija, predsjednik,

- Ivana Gusar, viši predavač, mentor,

- prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, član.

 • U petak 4.10.2019. u 13.00h u predavaonici OB Zadar student Ante Santini brani završni rad: "PREDVIĐANJE ISHODA KARDIOPULMALNOG OŽIVLJAVANJA U BOLNIČKIM UVJETIMA"
 •   U petak 4.10.2019. u 13.45h u predavaonici OB Zadar studentica Ana Mijić brani završni rad: "DJEČJE OSIPNE BOLESTI".
 •  U četvrtak 19.9.2019. u 9.00h u predavaonici OB Zadar studentica Mihaela Žilić brani završni rad: "ULOGA MEDICINSKE SESTRE KOD VARICELLA-ZOSTER VIRUSA".