Odjel za zdravstvene studije

Nastavnici

Ime i titula Zvanje Tel. E-mail adresa Konzultacije
Dr. sc. Boris Dželalija

Redoviti profesor

u trajnom zvanju

023/400-415  bdzelalija@unizd.hr Putem e- maila

Dr.sc. Neven Skitarelić

Redoviti profesor

u trajnom zvanju

 

neven.skitarelic@gmail.com

Putem e- maila

Dr.sc. Nataša Skitarelić,
pročelnica

Docentica

023/400-414

naskitarelic@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Marijana Matek Sarić,
zamjenica pročelnice

Redovita profesorica

023/400-412

marsaric@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Ivan Bačić Izvanredni profesor   ivbacic@unizd.hr Putem e- maila
Dr.sc. Robert Karlo Izvanredni profesor   rkarlo01@gmail.com Putem e- maila

Dr.sc. Suzana Konjevoda

Izvanredna profesorica

 

suzana.konjevoda@gmail.com

Putem e- maila

Dr.sc. Alan Medić Izvanredni profesor   alan.medic@zjz.htnet.hr Putem e- maila
Dr.sc. Zrinjka Paštar Izvanredna profesorica    zpastar@hotmail.com Putem e- maila
Dr.sc. Tatjana Šimurina Izvanredna profesorica   tsimurina@unizd.hr Putem e- maila
 Dr.sc. Dražen   Zekanović Izvanredni profesor   dzekanovic@yahoo.com Putem e- maila
Dr. sc. Samir Čanović Docent       

Dr.sc. Ivo Klarin

Docent

 

ivo.klarin@zd.t-com.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Marija Ljubičić

Docentica

 

mljubicic@unizd.hr

marija.ljubicic.zadar@gmail.com

Putem e- maila

Dr.sc. Anamarija Mrđen

Docentica

 

ammrdjen@gmail.com

Putem e- maila

Dr.sc. Dario Nakić

Docent

 

9dario.nakic@gmail.com

Putem e- maila

Dr. sc. Melanija Ražov Radas Docentica    mrradas@unizd.hr Putem e-maila

Dr. sc. Tomislav Sorić

Docent

 

tome.soric@gmail.com

Putem e- maila

Dr. sc. Ivana Gusar

Viši predavač

023/400-413

igusar@unizd.hr

Putem e- maila