Odjel za zdravstvene studije

Nastavnici

Ime i titula Zvanje Tel. E-mail adresa Konzultacije
Dr. sc. Boris Dželalija

Redoviti profesor

u trajnom zvanju

   bdzelalija@unizd.hr Putem e- maila

Dr.sc. Neven Skitarelić

Redoviti profesor

u trajnom zvanju

023/505-175

neven.skitarelic@zd.htnet.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Nataša Skitarelić,
pročelnica

Docentica

023/400-414

naskitarelic@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Marijana Matek Sarić,
zamjenica pročelnice

Redovita profesorica

023/400-412

marsaric@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Ivan Bačić Izvanredni profesor 023-505-279 ivbacic@unizd.hr Putem e- maila
Dr.sc. Robert Karlo Izvanredni profesor 023/505 119 rkarlo01@gmail.com Putem e- maila

Dr.sc. Suzana Konjevoda

Izvanredna profesorica

023/505 210

suzana.kovacevic@zd.t-com.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Tatjana Šimurina Izvanredna profesorica 023/505-215  tsimurina@unizd.hr Putem e- maila
 Dr.sc. Dražen   Zekanović Izvanredni profesor - - dzekanovic@yahoo.com Putem e- maila

Dr.sc. Ivo Klarin

Docent

505-120

ivo.klarin@zd.t-com.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Alan Medić

Docent

023/300 841

amedic@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Anamarija Mrđen

Docentica

023/505-260

ana-marija.mrdjen@zd.t-com.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Dario Nakić

Docent

- -

- -

Putem e- maila

Dr.sc. Zrinjka Paštar

Docentica

- -

zpastar@unizd.hr

Putem e- maila

Dr. sc. Tomislav Sorić

Docent

- -

tome.soric@gmail.com

Putem e- maila

Ivana Gusar

Viši predavač

023/400-413

igusar@unizd.hr

Putem e- maila