Odjel za zdravstvene studije

PROJEKTI

 Dr.sc. Boris Dželalija, red. prof.

Projekt (Naslov i nositelj):

Naziv projekta: Multilocus sequence genotyping of tick borne pathogens: covering the gap between animals, ticks and humans (GENOTICKTRECK

Trajanje u mjesecima: 36 mjeseci

Voditelj:  Relja Beck, dr.med.vet., znanstveni savjetnik

Suradnici na projektu: Lorena Jemeršić, Dragan Brnić, Jelena Prpić, Ana Beck, Mirna Brkljačić, Vesna Matijatko, Marin  Torti, Sanja Bosnić, Renata Brezak, Irena Reil, Stjepan Krčmar, Alan Medić, Boris Dželalija, Nenad Pandak, Oktavija Đaković Rode, Željko Mihaljević, Miroslav Benić, Gordan Kompes, Željko Cvetnić, Silvio Špičić, Ivana Račić, Sanja Duvnjak, Boris Habrun, Krunoslav Pintur, Nikica Šprem, Danko Dežđek

Ustanova koja je prijavila projekt: Hrvatski veterinarski institut


Dr.sc. Neda Aberle, red. prof.

Projekt (Naslov i nositelj):


Dr.sc. Neven Skitarelić, izv.prof.

Projekt (Naslov i nositelj):


Dr.sc. Mira Klarin, izv.prof.

Projekt (Naslov i nositelj):

"Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa&#8220

Projekt (Naslov i nositelj)

Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva; Voditelj:Vlasta Vizek Vidović; Br.prijave: 2013-4-29


Dr.sc. Marijana Matek Sarić, izv.prof.

Projekt u prijavi pri Hrvatskoj zakladi za znanost: Izloženost metalima i njihove opasnosti za zdravlje tijekom reproduktivne dobi u žena i muškaraca ovisno o putu izloženosti i geografskom području u Hrvatskoj (Exposure to Metals and Their Health Risks during Reproductive Age in Women and Men Related to Route of Exposure and Geographic Location in Croatia); IP-2014-09-5040