Odjel za zdravstvene studije
KONTAKTI:

 

IME I TITULA

TEL./FAX

E-MAIL ADRESA

PROČELNICA ODJELA

Izv. prof. dr. sc. Nataša Skitarelić

Tel.: +385(0)23 400 414

naskitarelic@unizd.hr

ZAMJENICA PROČELNICE
ODJELA

Prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić

Tel.: +385(0)23 400 412

marsaric@unizd.hr

TAJNICA

Marija Predovan Medić, mag. oec.

Tel.: +385(0)23 400 411

mpmedic@unizd.hr

ECTS KOORDINATORICA

Prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić

Tel.: +385(0)23 400 412

marsaric@unizd.hr

MOZVAG KOORDINATORICA Doc. dr. sc. Marija Ljubičić / mljubicic@unizd.hr

 


ADRESA:

 

Splitska 1
23 000 Zadar

 

URL: https://zdravstvo.unizd.hr/

 

 

 

 

NASTAVNICI:

IME I TITULA

ZVANJE

TEL.

E-MAIL ADRESA

KONZULTACIJE

Nataša Skitarelić Izvanredni profesor +385(0)23 400 414

naskitarelic@unizd.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Marijana Matek Sarić

Redoviti profesor

+385(0)23 400 412

marsaric@unizd.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Boris Dželalija

Redoviti profesor u trajnom zvanju

+385(0)23 400 415 bdzelalija@unizd.hr 

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Neven Skitarelić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

--

neven.skitarelic@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Ivan Bačić

Izvanredni profesor

--

ivbacic@unizd.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Robert Karlo Izvanredni profesor -- rkarlo01@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Suzana Konjevoda Izvanredni profesor -- suzana.konjevoda@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Alan Medić

Izvanredni profesor

--

alan.medic@zjz.t-com.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Zrinjka Paštar Izvanredni profesor -- zpastar@hotmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Tatjana Šimurina Izvanredni profesor -- tsimurina@unizd.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Dražen Zekanović- koordinator
za bolnička pitanja
Izvanredni profesor -- dzekanovic@yahoo.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Samir Čanović Docent -- canovicsamir@yahoo.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Klaudia Duka Glavor Docent -- klaudia.dukaglavor@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Ivo Klarin Docent -- ivo.klarin@zd.t-com.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Marija Ljubičić Docent --

mljubicic@unizd.hr

marija.ljubicic.zadar@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Jakov Mihanović

Docent

--

 mihanovic@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Anamarija Mrđen

Docent

--

ammrdjen@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Dario Nakić

Docent

--

9dario.nakic@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Četvrtkom 14:00-16:00

Melanija Ražov Radas Docent -- melanijarr@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Tomislav Sorić Docent - -

tome.soric@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Jelena Vučak Lončar Docent -- jelenaby23@yahoo.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Ivana Gusar

Dr. sc., Viši predavač

+385(0)23 400 413

igusar@unizd.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

 

Osnivanjem Sveučilišta, koje je ujedno i najstarije Sveučilište na Hrvatskom tlu osnovano 1396. godine, Zadar je dobio mogućnost da u okvirima Sveučilišta osnuje i studij  sestrinstva unutar Odjela za zdravstvene studije. Na taj način svoje mjesto ponovno su dobili i studiji zdravstvenog usmjerenja. U prilog bogatoj tradiciji na području medicine u našem gradu govori sljedeće:

 

-prvi medicinski fakultet u Hrvatskoj osnovan je u Zadru još davne 1806. godine

 

-prva primaljska škola 1821. godine

 

-prva organizacija Crvenog križa 1878. godine

 

                Odjel za zdravstvene studije prvi je odjel iz područja biomedicina i zdravstva koji je pokrenut na Sveučilištu u Zadru. Odjel je dobio dopusnicu 04. prosinca 2007. za Stručni studij Sestrinstvo, a 02. studenog 2012. za Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo. Od akademske godine 2014./15. na svim učilištima u Republici Hrvatskoj uspostavljen je jedinstven studij Sestrinstvo od 82,3% kompatibilnih programa pa tako i na Sveučilištu u Zadru.

 

Od osnutka do danas Odjel je proveo u suradnji s Medicinskim fakultetom u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu  izbor u zvanja za više od 100 nastavnika, od kojih je dvadeset primljeno u kumulativni radni odnos na Odjel.

 

                Grad Zadar i njegovo čelništvo prepoznali su iznimnu važnost studija kako za grad tako za čitavu regiju te su u akad.godini 2008./09. dodjelili Odjelu prostore bivše  vojarne Đuro Đaković, Splitska 1. Tijekom 2012. prostori su adaptirani i prenamijenjeni u učionice i praktikum za potrebe studija.

 

Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije i Opća Bolnica Zadar zajednički realiziraju sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Sestrinstvo.

Add Content...