Odjel za zdravstvene studije
KONTAKTI:

 

IME I TITULA

TEL./FAX

E-MAIL ADRESA

PROČELNICA ODJELA

Izv. prof. dr. sc. Nataša Skitarelić

Tel.: +385(0)23 400 414

naskitarelic@unizd.hr

ZAMJENICA PROČELNICE
ODJELA

Prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić

Tel.: +385(0)23 400 412

marsaric@unizd.hr

TAJNICA

Marija Predovan Medić, mag. oec.

Tel.: +385(0)23 400 411

mpmedic@unizd.hr

ECTS KOORDINATORICA

Prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić

Tel.: +385(0)23 400 412

marsaric@unizd.hr

MOZVAG KOORDINATORICA Doc. dr. sc. Marija Ljubičić / mljubicic@unizd.hr

 


ADRESA:

Sveučilište u Zadru

Odjel za zdravstvene studije

Splitska 1

23 000 Zadar

URL: https://zdravstvo.unizd.hr/

 

Osnivanjem Sveučilišta, koje je ujedno i najstarije Sveučilište na Hrvatskom tlu osnovano 1396. godine, Zadar je dobio mogućnost da u okvirima Sveučilišta osnuje i studij  sestrinstva unutar Odjela za zdravstvene studije. Na taj način svoje mjesto ponovno su dobili i studiji zdravstvenog usmjerenja. U prilog bogatoj tradiciji na području medicine u našem gradu govori sljedeće:

-prvi medicinski fakultet u Hrvatskoj osnovan je u Zadru još davne 1806. godine

-prva primaljska škola 1821. godine

-prva organizacija Crvenog križa 1878. godine

                Odjel za zdravstvene studije prvi je odjel iz područja biomedicina i zdravstva koji je pokrenut na Sveučilištu u Zadru. Odjel je dobio dopusnicu 04. prosinca 2007. za Stručni studij Sestrinstvo, a 02. studenog 2012. za Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo. Od akademske godine 2014./15. na svim učilištima u Republici Hrvatskoj uspostavljen je jedinstven studij Sestrinstvo od 82,3% kompatibilnih programa pa tako i na Sveučilištu u Zadru.

Od osnutka do danas Odjel je proveo u suradnji s Medicinskim fakultetom u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu  izbor u zvanja za više od 100 nastavnika, od kojih je dvadeset primljeno u kumulativni radni odnos na Odjel.

                Grad Zadar i njegovo čelništvo prepoznali su iznimnu važnost studija kako za grad tako za čitavu regiju te su u akad.godini 2008./09. dodjelili Odjelu prostore bivše  vojarne Đuro Đaković, Splitska 1. Tijekom 2012. prostori su adaptirani i prenamijenjeni u učionice i praktikum za potrebe studija.

Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije i Opća Bolnica Zadar zajednički realiziraju sveučilišni prijediplomski i diplomski studij Sestrinstvo.

Add Content...