Odjel za zdravstvene studije
KONTAKTI:

 

IME I TITULA

TEL./FAX

E-MAIL ADRESA

PROČELNICA ODJELA

Doc. dr. sc. Nataša Skitarelić

Tel.: +385(0)23 400 414

naskitarelic@unizd.hr

ZAMJENICA PROČELNICE
ODJELA

Prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić

Tel.: +385(0)23 400 412

marsaric@unizd.hr

TAJNICA

Marija Predovan Medić, mag. oec.

Tel.: +385(0)23 400 411

mpmedic@unizd.hr

ECTS KOORDINATORICA/
MOZVAG KOORDINATORICA

Prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić

Tel.: +385(0)23 400 412

marsaric@unizd.hr


ADRESA:

Splitska 1
23 000 Zadar

URL: http://www.unizd.hr/sestrinstvo

 

NASTAVNICI:

IME I TITULA

ZVANJE

TEL.

E-MAIL ADRESA

KONZULTACIJE

Nataša Skitarelić Docent +385(0)23 400 414

naskitarelic@unizd.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Marijana Matek Sarić

Redoviti profesor

+385(0)23 400 412

marsaric@unizd.hr

Prije i poslije nastave

Utorak 9:00-11:00

Boris Dželalija

Redoviti profesor

+385(0)23 505-390

boris.dzelalija@zd.t-com.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Neven Skitarelić

Redoviti profesor

+385(0)23 505 175

neven.skitarelic@zd.htnet.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Utorak12:00-14:00

Robert Karlo Izvanredni profesor +385(0)23 505 119 rkarlo01@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Suzana Konjevoda Izvanredni profesor +385(0)23 505 210 suzana.kovacevic@zd.t-com.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Tatjana Šimurina Izvanredni profesor +385(0)23 505 215 tatjana_simurina@yahoo.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Dražen Zekanović Izvanredni profesor +385(0)91 3156787 dzekanovic@yahoo.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Ivan Bačić

izvanredni profesor

+385(0)23 505 279

ivan.bacic21@zd.t-com.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Svaki radni dan od 7:30-8:00

Vjera Bilušić Vundać

Docent

--

vjera.bilusic.vundac@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Ivo Klarin Docent +385(0)23 505 120 ivo.klarin@zd.t-com.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Alan Medić

Docent

+385(0)23 300 841

alan.medic@zjz..t-com.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Anamarija Mrđen

Docent

+385(0)23 505 260

ana-marija.mrdjen@zd.t-com.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Dario Nakić- koordinator
za bolnička pitanja

Docent

+385(0)23 505 402

dario.nakic@zd.t-com.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Četvrtkom 14:00-16:00

Zrinjka Paštar Docentica -- zpastar@hotmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Tomislav Sorić Docent - -

tome.soric@gmail.com

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

Ivana Gusar

Viši predavač

+385(0)23 400 413

igusar@unizd.hr

Prije i poslije nastave

Dogovor putem e-maila

 

Osnivanjem Sveučilišta, koje je ujedno i najstarije Sveučilište na Hrvatskom tlu osnovano 1396. godine, Zadar je dobio mogućnost da u okvirima Sveučilišta osnuje i sestrinski studij unutar Odjela za zdravstvo, a utemeljen na tradiciji društveno-humanističkih znanosti u Zadru. Na taj način svoje mjesto ponovno su dobili i studiji zdravstvenog usmjerenja. U prilog bogatoj tradiciji na području medicine u našem gradu govori sljedeće:

-prvi medicinski fakultet u Hrvatskoj osnovan je u Zadru još davne 1806. godine

-prva primaljska škola 1821. godine

-prva organizacija Crvenog križa 1878. godine

                Odjel za zdravstvene studije prvi je odjel iz područja biomedicina i zdravstva koji je pokrenut na Sveučilištu u Zadru. Odjel je dobio dopusnicu 04. prosinca 2007. za Stručni studij Sestrinstva, a 02. studenog 2012. za Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva. Od akademske godine 2014./15. Na svim učilištima u Republici Hrvatskoj uspostavljen je jedinstven studij Sestrinstva od 82,3% pa tako i na Sveučilištu u Zadru.

Od osnutka do danas Odjel je proveo u suradnji s Medicinskim fakultetom u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu  izbor u zvanja za više od 60-ak nastavnika, od kojih je dvadeset primljeno u kumulativni radni odnos na Odjel.

                Grad Zadar i njegovo čelništvo prepoznali su iznimnu važnost studija kako za grad tako za čitavu regiju te su u akad.godini 2008./09. dodjelili Odjelu prostore bivše  vojarne Đuro Đaković, Splitska 1. Tijekom 2012. prostori su adaptirani i prenamijenjeni u učionice i praktikum za potrebe studija.

Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije i Opća Bolnica Zadar zajednički realiziraju i sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Sestrinstvo.