Odjel za zdravstvene studije

ZAVRŠNI RAD / DIPLOMSKI RAD - PRAVILNICI, OBRASCI I UPUTE

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA 

 

ZAVRŠNI RAD


Student je dužan odabrati mentora i predložiti temu završnog rada na 3. godini studija najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru.

Student ispunjava obrazac Zahtjev za odobrenje teme završnog rada koji mentor potpisuje. Potpisani zahtjev za odobrenje teme student dostavlja u Tajništvo. Stručno vijeće Odjela odobrava teme na sjednici.

 

DIPLOMSKI RAD

             WORD                                                  PDF

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA


Za studente koji imaju fizički indeks: Prije prijave obrane završnog/diplomskog rada student je obvezan provjeriti svoj indeks (jesu li upisane sve ocjene i jesu li svi potpisi u indeksu: u rubrici "Nastavnik potvrđuje uredno izvršenje obveza" i pokraj svake ocjene) te odgovaraju li ocjene u indeksu onima u Studomatu. Nakon toga indeks i kopiju indeksa treba donijeti u Tajništvo Odjela na zadnju provjeru. Nakon provjere od strane Tajništva student će moći prijaviti obranu završnog rada tj. ispuniti obrazac Prijava za pristup obrani završnog / diplomskog rada.

Za studente koji imaju e-indeks (iksicu): Prije prijave obrane završnog/ diplomskog rada student je obvezan provjeriti svoje ocjene u Studomatu (jesu li sve upisane i jesu li sve ispravne - u slučaju da nije upisana ispravna ocjena, javiti se predmetnom nastavniku). Ako su sve ocjene upisane i ispravne, javiti se u Tajnišrvo i nakon provjere od strane Tajništva student će moći prijaviti obranu završnog rada tj. ispuniti obrazac Prijava za pristup obrani završnog / diplomskog rada.

OBAVIJESTI

Popis tema- izv. prof.dr.sc. Tatjana Šimurina - 17. rujna 2019.


Tema završnih radova:

1. Mehanizam djelovanja i klinički značaj lokalnih anestetika
2. Anestezija u jednodnevnoj kirurgiji
3. Prepoznavanje znakova životne ugroženosti djeteta
4. Anesteziološki pristup politraumatiziranom bolesniku

Mogu biti teme diplomskih radova:

5. Sindrom izgaranja na poslu kod zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Zadar