Odjel za zdravstvene studije

STEM STIPENDIJA - DRŽAVNA STIPENDIJA ZA REDOVITE STUDENATE U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

STEM STIPENDIJA - DRŽAVNA STIPENDIJA ZA REDOVITE STUDENATE U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

DRŽAVNA STIPENDIJA ZA REDOVITE STUDENATE U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Pravo na državnu stipendiju mogu ostvariti studenti:

1. koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije prvi put upisuju prvu godinu studija, a ovisno o rezultatima ispita državne mature

2. koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskome programu, a nisu stekli kvalifikaciju razine visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina). Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka broj stečenih ECTS bodova može biti veći ako visoko učilište dostavi potvrdu da se jednom godinom studija u punome nastavnom opterećenju stječe više od 60 ECTS bodova. Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimaju se samo oni ECTS bodovi koji su ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija i koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija.

 

 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018.).

 Izvadak studijskih programa u STEM područjima znanosti 

 

Važno je da svi studenti imaju AAI račun jer će se sva komunikacija sa studentima voditi isključivo elektroničkom poštom na adresu koju student ima uvedenu u AAI@EduHr sustavu (OBAVEZNO aktivirati UNIZD e-mail jer će se na taj mail slati prve obavijesti  (kasnije je moguće promijeniti mail za daljnji kontakt) - provjeriti ispravnost e-mail adrese u sustavu elektroničkog identiteta na Sveučilištu u Zadru (na adresi: https://personal.unizd.hr/LDAP ), a kako bi mogli primati obavijesti u svezi STEM stipendije.

 

Theme picker