Odjel za zdravstvene studije

Kalendar prijava i upisa na diplomske studije

Srpanj
1. 7. 2019.

  • objava uvjeta upisa na diplomski.studij.hr i početak prijava studijskih programa

Kolovoz

  • prijave su u tijeku

Rujan
6.9.2019.

  • zadnji dan za slanje dokumentacije SPU-u

13.9.

  • u 23.59 sati - završava rok za prijavu neistovrsnih studijskih programa

27.9.

  • u 14.00 sati – završava rok za unos rezultata dodatne provjere, posebnih postignuća i odobravanje kandidata s neistovrsnim preddiplomskim studijskim programima (koordinatori VU)

30.9.

  • u 12.50 sati – završava rok za prijavu studijskih programa
  • u 12.55 sati – zadnje prebacivanje podataka iz ISVU-a u NISpDS
  • u 14.00 sati – objava konačne rang-liste

Listopad
od 1.10.2019.

  • upisi na visoka učilišta

5. 10.

  • objava nove rang-liste kandidata ispod crte