Odjel za zdravstvene studije

Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

  

O B A V I J E S T

  

U ponedjeljak, 24. veljače 2014.godine,

 

NA ODJELU ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE,

predavaonica Opće bolnice Zadar

 

s početkom u 14 sati

                              

Dr. sc. Ivan Bačić 

 

ODRŽAT ĆE NASTUPNO PREDAVANJE POD NASLOVOM:

  

„Minimalno invazivna kirurgija prsnog koša

(od torakoskopije do VATS lobektomije)“

  

U POSTUPKU IZBORA ZA NASTAVNIKA U

ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTA

 

Z A    P R E D M E T 

Klinička medicina III- Kirurgija