Odjel za zdravstvene studije

Nastupno predavanje

SVEUČILIŠTE U ZADRU 

 

O B A V I J E S T

 

U utorak, 16. prosinca 2014. godine,

 

NA ODJELU ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE,

predavaonica Opće bolnice Zadar

 

s početkom u 13 sati

                              

Dr. sc. Alan Medić

  

ODRŽAT ĆE NASTUPNO PREDAVANJE POD NASLOVOM:

  

„Javno zdravstveni značaj spolno prenosivih infekcija“

  

U POSTUPKU IZBORA ZA NASTAVNIKA U

ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTA 

Z A    P R E D M E T

Javno zdravstvo

 

NA ODJELU ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE

SVEUČILIŠTA U ZADRU

 

U Zadru, 08. prosinca 2014.

 

                                                                                Rektor

 

                                                                 Prof. dr. sc. Ante Uglešić