Odjel za zdravstvene studije

Nastupno predavanje- Dr.sc. A. Krvavica

SVEUČILIŠTE U ZADRU 

 

O B A V I J E S T 

 

U petak, 06. ožujka 2015.godine,

 

NA ODJELU ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE,

Splitska 1

 

s početkom u 15 sati

                              

Dr. sc. Ana Krvavica

  

ODRŽAT ĆE NASTUPNO PREDAVANJE POD NASLOVOM: 

 

„PATOLOGIJA KOŽE“ 

 

U POSTUPKU IZBORA ZA NASTAVNIKA U

ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE VIŠEG PREDAVAČA

 

Z A    P R E D M E T 

Patologija

 

NA ODJELU ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE

SVEUČILIŠTA U ZADRU

 

 

U Zadru, 17. veljače 2015.