Odjel za zdravstvene studije

OBAVIJEST

OBAVIJEST

U ponedjeljak 5. listopada 2015. godine će se održati prijem studenata prve godine preddiplomskih studija na Sveučilištu u Zadru.

Studente će prvo pozdraviti rektorica Sveučilišta, prof. dr. sc. Dijana Vican u Svečanoj dvorani, a nakon  toga je predviđeno da studente prime pročelnici/ce Odjela na matičnom odjelu.

Raspored je sljedeći:

 

- 9:00 sati, Svečana dvorana – rektorica prima studente prve godine jednopredmetnih preddiplomskih studija

- 10:45 sati, sveučilišni odjeli – pročelnica sa suradnicima prima studente jednopredmetnih studija (Splitska 1)