Odjel za zdravstvene studije

OBAVIJEST

Prof. dr.med. Marius Nickel, Medicinski fakultet u Grazu, Klinika za psihijatriju i AMEOS klinika Bad Aussee, nude dva mjesta za psihijatrijsko-psihoterapijsku praksu svrake godine ljeti za dvoje studenta sestrinstva od 2014 godine na dalje.

Praksa će se odvijati u AMEOS klinici, 8990 Bad Aussee, Sommersbergseestr. 39S, Austrija.

Ameos, glavno sjedište u Zurichu. Posjeduje najveći broj psihijatrijskih klinika na njemačkom govornom području. Na lokaciji Bad Aussee nalazi se državna klinika od 100 kreveta i privatna klinika od 25 kreveta. U klinici se liječe pacijenti koji su oboljeli od depresivnih poremećaja, somatoformnih poremećaja i bolnih poremećaja, opsesivno-kompulzivnih poremećaja, anksioznih poremećaja, poremećaja uzimanja hrane te psihokardioloških i psihoonkološki pacijenti. To jedina klinika u Austriji koja ima transkulturalni odjel, na kojem se zbrinjavaju pacijenti koji potiječu iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine sa stalnim boravkom u Austriji.

 

Tijekom ljetne prakse studentima će biti osigurana:

1. Nadoknada putnih troškova od Hrvatske do Bad Aussee (u visini putne karte za vlak 2. razreda)

2. Besplatna hrana i smještaj za vrijeme prakse u Bad Aussee

3. Stipendija u visini 400 Eura za vrijeme obavljanja prakse

4. Vremensko trajanje prakse iznosi 4 tjedana, s time da studenti sami mogu odrediti period

5. Intezivan praktičan rad unutar multidisciplinarnog tima

6. lntezivno praćenje za vrijeme cijele prakse

 

Od praktikanta se očekuje:

1. lnteres za psihoterapijsku, psihijatrijsku i psihosomatsku djelatnost

2. Znanje njemačkog jezika, poželjan stupanj B2

3. Prijave uz pismo namjere i životopis dostaviti po mogućnosti dva mjeseca ranije u tajništvo Odjela (Splitska 1)