Odjel za zdravstvene studije

OBAVIJEST

Upisi u višu godinu vršit će se u periodu od 01.10. -17.10.2014. u vremenu od 9:00-12:00h

 

 

 

 

Školarina (4620,00) se uplaćuje na IBAN (International Bank Account Number hrv.

Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3 uz navođenje opisa plaćanja, modela, poziva na broj primatelja i OIB pristupnika.

Opis plaćanja za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva je:

Školarina za izvanredni studij Sestrinstva, model je HR00, a poziv na broj primatelja: 13703.

Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika.


Troškovi upisa, osiguranja (100,00 kn) uplaćuju se na IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta uZadru: HR532330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja "troškovi upisa",model je HR00, a poziv na broj primatelja: 11906.