Odjel za zdravstvene studije

Raspored susreta sa studentima prve godine preddiplomskih studija

Susreti sa studentima prve godine preddiplomskih studija održati će se u utorak 1. listopada 2019. prema sljedećem rasporedu:

 

  •           susret rektorice Sveučilišta u Zadru i studenata prve godine preddiplomskih studija u 9:00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 2. kat);    
  •          susret pročelnice Odjela i studenata prve godine jednopredmetnog preddiplomskog studija Sestrinstvo održat će se u 10.45 sati na Odjelu za zdravstvene studije, Splitska 1, predavaonica 1.

 

Nastava za studente preddiplomskih studija te studente druge godine diplomskih studija počinje u srijedu, 2. listopada 2019. godine.