Odjel za zdravstvene studije

Razredbeni postupak za upis na preddiplomski studij sestrinstva

Poštovani,

prijave za razredbeni postupak za izvanredni studij Sestrinstva predaju se u tajništvima nadležnih Odjela ili preporučenom poštom na adresu Odjel za zdravstvene studije, Splitska 1, 23000 Zadar, s naznakom za razredbeni postupak od 24.6.-28.6. svakim radnim danom od 9-12, te od 13-15h

 Uz prijavu za razredbeni postupak treba priložiti:

a) domovnicu, ili neki drugi dokaz o državljanstvu

b) rodni list

c) svjedodžbu o završnom ispitu/radu  i svjededodžbe svih razreda srednje škole u četvorogodišnjem trajanju

d) uplatnica o uplati troškova razredbenog postupka (preuzima se u Odjelnom tajništvu)