Odjel za zdravstvene studije

Rektorova nagrada

Rektorova nagrada

 Ove godine će se dodijeliti pet rektorovih nagrada studenti-cama/-ima Sveudilišta u Zadru.

Kriteriji za dobivanje Rektorove nagrade neće biti samo ostvareni prosjek ocjena već i cjelokupni studentski angažman odnosno,

sve druge studentske aktivnosti vezane za istraživački i stručni rad (koje se mogu dokumentirati).

Nagrade će biti dodijeljene na središnjoj proslavi Dana Sveudilišta u Zadru, a u toj prigodi će se istaknuti vrsnoća rada svakog nagradenog studenta.
Stoga Vas molimo da predložite student-icu/-a, zakojeg smatrate da se može natjecati za dobivanje Rektorove nagrade.

Rektorovu nagradu mogu dobiti studenti treće godine preddiplomskog studija te studenti diplomskog studija.
Vaše prijedloge dostavite najkasnije do petka, 28. veljaće 2014.


REKTOROVA NAGRADA

za postignuća u akademskoj godini 2012./2013.

 

- Kriteriji za vrednovanje akademske uspješnosti studenata -

 

Vrjednuju se:

 

1. Ocjene tijekom studija

 

2. Znanstvene aktivnosti 

- znanstveni radovi objavljeni u časopisima                                                            

- izlaganja na znanstvenim skupovima                                                                    

- ostalo           

 

3. Stručne aktivnosti

- stručni radovi objavljeni u časopisima                                                                  

- izlaganje na stručnim skupovima                                                                          

- sudjelovanje u organizaciji znanstvenog ili stručnog skupa                                    

- sudjelovanje u radu studentskih organizacija, ili predstavništvo u stručnim tijelima (stručno

  vijeće odjela, senat, sveučilišna povjerenstva), vodstvo u studentskom zboru, studentskom

  sportskom savezu i slično                                                  

- demonstratura ili slične aktivnosti pri sveučilištu, odjelu ili centrima                              

- odjelna nagrada                                                      

- završena i certifikatom potvrđena edukacija  pri sveučilištu (tečajevi, ljetne škole,

  radionice i dr.)                                

- ostalo           

 

3. Relevantne aktivnosti izvan sveučilišta

(npr. završene edukacije /jezici, informatički tečajevi i sl./,  nacionalne, županijske, i gradske nagrade, vodstvo klubova, volonterstvo, profesionalno bavljenje sportom, glazbom i drugim umjetnostima / nastupi, izložbe, objavljeni radovi i sl./)

­­­­­­­

 

NE VRjEDNUJu se:

 

- preporuke nastavnika i/ili čelnika drugih ustanova

- osobine ličnosti (samoprocjene ili procjene od strane drugih)

- članstva u različitim klubovima i društvima

- rekreativno bavljenje sportom

- umjetničke aktivnosti (ukoliko nisu u pitanju nagrade, nastupi, izložbe, objavljeni književni     

  radovi i slično)

- nagrade i natjecanja tijekom osnovne i srednje škole

- socijalni status

- seminarski radovi