Odjel za zdravstvene studije

STEM STIPENDIJE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za STEM stipendije

Prijave više nisu automatizirane, već se studenti prijavljuju sami u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr dostupnoj na adresi koja je objavljena u sklopu Javnog poziva.

Prijaviti se mogu redoviti studenti:

-          preddiplomskih studija Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske tehnologije, Informacijske znanosti, Podvodne znanosti i tehnologije, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo

-          diplomskih studija Informacijske znanosti, Održivo upravljanje vodenim ekosustavima, Organizacija u pomorstvu i Sestrinstvo

Rok za podnošenje prijava je do srijede, 9. studenoga 2022. do 12:00 sati.

 Ako podatci o broju ECTS bodova i prosjeku nisu ispravni, studenti se trebaju javiti na elektroničku adresu: mmirkovi@unizd.hr

Ako podatci o rezultatima državne mature nisu ispravni, studenti se trebaju javiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na elektroničku adresu: stem-stipendije@mzo.hr