Odjel za zdravstvene studije

Udžbenik Opća klinička anesteziologija i reanimatologija

Udžbenik Opća klinička anesteziologija i reanimatologija

Objavljen je sveučilišni udžbenik Opća klinička anesteziologija i reanimatologija ISBN 978-953-331-283-5 koji se može kupiti u knjižari Citadela ili elektroničkom poštom na adresi: knjizara@unizd.hr, pismom, telefonom ili telefaksom na adresu/broj:

Sveučilišna knjižara Citadela

Mihovila Pavlinovića 1

23000 Zadar

Tel/Faks: 023/200-755