Odjel za zdravstvene studije

Upisi u ljetni semestar

Upisi u ljetni semestar

Upisi u ljetni semestar akad. godine 2014./2015. vrši se od

23.02.2015.- 06.03. 2015.

u vremenu od 9-12h

 

UPISNINA I ŠKOLARINA

-          pri upisu u ljetni semestar studenti su dužni sa sobom donijeti uplatnicu kao dokaz o uplati troškova upisa u ljetni semestar u iznosu od 100,00 kuna, odnosno 80,00 kuna za izvanredne studente (studenti koji su pri upisu u zimski semestar uplatili 200,00, odnosno 160,00 kuna, nisu dužni priložiti uplatnicu)

-          IBAN: HR53 2330 0031 1001 6324 3

        BROJ POZIVA I MODEL PLAĆANJA: 00  11906-OIB

 

-          studenti koji plaćaju školarinu dužni su donijeti i uplatnicu kao dokaz o uplati školarine. Školarina se plaća na slijedeći način:

-          1. Studenti koji plaćaju po ECTS bodovima uplaćuju 154 kn * broj ECTS bodova iz prethodne godine u ljetnom semestru

-          2. Redovni studenti koji plaćaju školarinu i izvanredni studenti plaćaju po semestru 4.620,00 kuna odnosno 2.310,00 kuna ukoliko ponavljaju godinu

-          IBAN: HR53 2330 0031 1001 6324 3

-          ŠKOLARINA:  00 13701-OIB

 

 

IZBORNI KOLEGIJ- pri upisu u ljetni semestar studenti biraju izborni kolegij

1. GODINA (studenti 1. godine biraju dva izborna kolegija)

1. izv. prof.dr.sc. Nataša Šimić: BIOLOŠKE OSNOVE PONAŠANJA

2. izv. prof.dr.sc. Zvjezdan Penezić: RAD S GRUPOM U SESTRINSTVU

3. izv. prof.dr.sc. Nataša Šimić: PSIHOLOGIJA BOLI

4. doc.dr.sc. Dario Nakić: TURISTIČKA MEDICINA

 

2. GODINA

1. izv. prof.dr.sc. Nataša Šimić: PSIHOLOGIJAS BOLI

2. doc.dr.sc. Dario Nakić: TURISTIČKA MEDICINA

3. dr.sc. Zrinjka Paštar: MELANOM

 

3. GODINA

1. izv.prof.dr.sc. Neven Skitarelić: OSNOVE KIRURŠKE TEHNIKE I INSTRUMENTIRANJA

2. izv.prof.dr.sc. Mira Klarin: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

3. izv.prof.dr.sc. Vera Graovac Matassi : MEDICINSKA DEMOGRAFIJA