Odjel za zdravstvene studije

Upisi u prvu godinu prijediplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo

Natječaji, odluke i obavijesti vezani za upis u prvu godinu prijediplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo dostupni su na poveznici.

Napomena: Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu dokumentaciji za upis prilažu i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Odjel za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Zagreb, Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu.